• Borgo-PERDIFUMO
  • Castello Vargas-Machucha
  • map_
  • Museo Vichiano
  • Museo Vichiano
  • perdifumo
  • Perdifumo Town
  • Town

Perdifumo, Cilento, Campania, Italy

View all the accomodations in this place
State: Campania
City: Salerno
Town: Perdifumo
Inhabitants: 1772
Meters above sea level: 425
Inhabitants name: perdifumesi
Mayor name: Vincenzo Paolillo
Patron saint: San Giacomo; July 25